Ori 3D shop
Shop chuyên về nguyên vật liệu + quà tặng Origami 3D
www.facebook.com/Ori3D.daongan1991

source

2 Comments

  1. Really nice model😊 i love your projects! 👏👏👏

  2. chỗ 3:09 mỗi hàng giảm đi một mắc xích, khi nào còn 1 mắc xích là sao,mình ko hiểu

Leave a Reply